Testēšanas metodes

Nr.Nosakāmais parametrsMetodeMetode akreditēta A
1Ar saistvielām nesaistītu materiālu un kārtu testēšana
1.1Minerālmateriālu testēšana
1.1.01Minerālmateriālu (≤ 20 mm) paraugu ņemšanaLVS EN 932-1:1996 A
1.1.02Minerālmateriālu (> 20 mm) paraugu ņemšanaLVS EN 932-1:1996 A
1.1.03Minerālmateriālu parauga sadalīšana (A, B, C paraugu sagatavošana)LVS EN 932-2:1999A
1.1.04Parauga samazināšana (smalkie minerālmateriāli)LVS EN 932-2:1999 A
1.1.05Parauga samazināšana (rupjie minerālmateriāli)LVS EN 932-2:1999 A
1.1.06Proktora tilpumsvars un optimālais mitrums (A forma, d=100mm), 5 paraugu sērijaLVS EN 13286-2:2012A
1.1.07Proktora tilpumsvars un optimālais mitrums (B forma, d=150mm), 5 paraugu sērijaLVS EN 13286-2:2012A
1.1.08Granulometriskais sastāvs (smalkie minerālmateriāli, frakcionētas šķembas)LVS EN 933-1:2012A
1.1.09Granulometriskais sastāvs (maisījumi 0/16 - 0/56)LVS EN 933-1:2012A
1.1.10Granulometriskais sastāvs (maisījumi > 0/56)LVS EN 933-1:2012A
1.1.11Ūdens satursLVS EN 1097-5:2012A
1.1.12Filtrācijas koeficients smiltij (bez Proktora tilpumsvara noteikšanas)Ceļu specifikācijas 2019 12.3.p.; Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1 8.3.pA
1.1.13Drupināto vai lauzto un apaļo virsmu procentuālais daudzums frakcionētām šķembām no grantsLVS EN 933-5:2023A
1.1.14Drupināto vai lauzto un apaļo virsmu procentuālais daudzums šķembu no grants maisījumiemLVS EN 933-5:2023A
1.1.15Tūlītējās nestspējas indekss (bez Proktora blīvuma)LVS EN 13286-47:2014
1.1.16CBR (bez Proktora blīvuma), ar 96h mērcēšanuLVS EN 13286-47:2014
1.1.17Daļiņu blīvums (bez ūdens absorbcijas)LVS EN 1097-6:2022A
1.1.18Daļiņu blīvums un ūdens absorbcijaLVS EN 1097-6:2022A
1.1.19Minerālmateriālu plūšanas koeficients (ar daļiņu
blīvuma noteikšanu)
LVS EN 933-6:2014A
1.1.20Metilēnzilā vērtībaLVS EN 933-9 + A1:2019
1.1.21Smilts ekvivalents*LVS EN 933-8 + A1:2019
1.1.22Plākšņainības indekss*LVS EN 933-3:2014
1.1.23Formas indekssLVS EN 933-4:2012A
1.1.24Losandželosas koeficientsLVS EN 1097-2:2020A
1.1.25Dilumizturība pret radžotām riepām (Nordiskais tests,
ar daļiņu blīvuma noteikšanu)*
LVS EN 1097-9:2014
1.1.26Magnija sulfāta rādītājsLVS EN 1367-2:2011 A
1.1.27Grunts plūstamības un plasticitātes robežaASTM D 4318-05
LVS CEN ISO 17892-12:2018
1.1.28Grunts pH noteikšanaInstrukcija
1.1.29Organisko savienojumu satura noteikšanaCeļu specifikācijas 2019, 12.5.p.; Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1 8.5.p
1.1.30Irdenā bēruma blīvums (smalkie minerālmateriāli)LVS EN 1097-3:1998
1.1.31Salizturības un atkusumizturības noteikšanaLVS EN 1367-1:2013
1.2Nesaistīto kārtu mērījumi
1.2.01Grunts vai smilts kārtas tilpumsvara noteikšana ar gredzena metodiBS 1377-9:1990A
1.2.02Grunts vai šķembu ≤ 45mm kārtas tilpumsvara noteikšana ar smilts aizvietošanas metodiASTM D 1556-07
1.2.03Šķembu ≤ 45mm kārtas sablīvējuma noteikšana
(punkta Proktors)
ASTM D 1556-07
LVS EN 13286-2:2012
1.2.04Šķembu ≤ 45mm kārtas sablīvējuma noteikšana
(punkta Proktors bez žāvēšanas)
ASTM D 1556-07
LVS EN 13286-2:2012
1.2.05Izbūvētās kārtas sablīvējuma vai (un) nestspējas uzmērījumi ar operatīvās testēšanas iekārtām (penetrometrs vai krītošā svara deflektometrs)Instrukcija
1.2.06Deformācijas moduļa EV1 un EV2 noteikšana, veicot dubulto slogošanu ar statisko plātniDIN 18134:2012A
1.2.07Ar saistvielām nesaistītu kārtu biezuma uzmērījumi (vienai kārtai), ieskaitot šurfēšanuCeļu specifikācijas 2019 5.p.; Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1 5.p
1.2.08Ar saistvielām nesaistītu grants ceļa segas kārtu
biezuma uzmērījumi līdz 1 m dziļumam
-
2Bitumena testēšana
2.1.01Bitumena paraugu ņemšanaLVS EN 58:2013A
2.1.02Bitumena atgūšana ar rotācijas iztvaicētājuLVS EN 12697-3 + A1:2019
2.1.03Bitumena paraugu sagatavošanaLVS EN 12594:2015
2.1.04Bitumena penetrācijaLVS EN 1426:2019A
2.1.05Bitumena mīkstēšanas temperatūraLVS EN 1427:2019A
2.1.06Frasa trausluma temperatūraLVS EN 12593:2019
3Ar saistvielām saistītu materiālu un kārtu testēšana
3.1Bituminēto maisījumu testēšana
3.1.01Asfalta maisījuma paraugu ņemšanaLVS EN 12697-27:2017A
3.1.02Asfalta maisījuma parauga sadalīšana (A, B, C paraugu sagatavošana)LVS EN 12697-28:2020A
3.1.03Parauga sagatavošana testēšanaiLVS EN 12697-28:2020A
3.1.04Maršala paraugu sagatavošanaLVS EN 12697-30:2019A
3.1.05TilpumblīvumsLVS EN 12697-6:2022 (B, D metode)A
3.1.06Maksimālais blīvums (ar ūdeni)LVS EN 12697-5:2019 (A metode: Tilpuma metode)A
3.1.07Maksimālais blīvums (ar šķīdinātāju)LVS EN 12697-5:2019 (A metode: Tilpuma metode)A
3.1.08Poru īpašības (aprēķins)LVS EN 12697-8:2019A
3.1.09Bitumena saturs (≤ 22 mm)LVS EN 12697-1:2020 (B 1.7 metode)A
3.1.10Bitumena saturs (> 22 mm)LVS EN 12697-1:2020 (B 1.7 metode)A
3.1.11Granulometriskais satāvs (≤ 22 mm)LVS EN 12697-2 + A1:2019A
3.1.12Granulometriskais satāvs (> 22 mm)LVS EN 12697-2 + A1:2019A
3.1.13Maršala stabilitāte un plūstamība (bez Maršala
paraugu sagatavošanas)
LVS EN 12697-34:2020A
3.1.14Minerālmateriālu un bitumena savietojamībaLVS EN 12697-11:2020; Ceļu specifikācijas 2019; Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1
3.1.15Netiešās stiepes stiprība (ūdensjutība) ar Maršala paraugu sagatavošanuLVS EN 12697-12:2018 (A metode)A
3.1.16Notece (Vārglāzes metode)LVS EN 12697-18:2017
3.1.17Izturība pret paliekošām deformācijām, maza izmēra iekārta (WTS), ieskaitot parauga sagatavošanu
testēšanai (arī urbto paraugu)
LVS EN 12697-22:2022
LVS EN 12697-33:2019+A:2023
A
3.2Bituminēto kārtu testēšana
3.2.01Bituminēto kārtu urbšana (d = 100 mm)LVS EN 12697-27:2017 4.7.p.A
3.2.02Bituminēto kārtu urbšana (d = 150 mm)A
3.2.03Bituminēto kārtu urbšana (d = 200 mm)A
3.2.04Bituminēto kārtu urbšana (d = 250 mm)A
3.2.05Bituminēto kārtu biezuma mērīšanaLVS EN 12697-36:2022A
3.2.06Bituminēto kārtu biezuma un sablīvējuma (porainības) noteikšana (biezums, parauga sazāģēšana, tilpumblīvums, maksimālais blīvums, bez urbšanas)-A
3.2.07Urbto paraugu sazāģēšana -
3.2.08Adhēzijas noteikšana starp asfalta kārtāmTP Asphalt-StB, Teil 80
3.2.09LVS EN 12697-48 7.p.
3.3Hidrauliski saistītu maisījumu testēšana
3.3.01Ar hidrauliskajām saistvielām saistītu paraugu sagatavošana, kondicionēšana un spiedes stiprība, 3 paraugiLVS EN 13286-41:2022A
3.3.02Ar hidrauliskajām saistvielām saistītu paraugu salumkusumizturība (d=100 mm), 3 paraugiLVS CEN/TS 12390-9:2017 (saskaņā ar t° līkni 7. attēls)
3.3.03Ar hidrauliskajām saistvielām saistītu paraugu salumkusumizturība (d=150 mm), 3 paraugiLVS CEN/TS 12390-9:2017 (saskaņā ar t° līkni 7. attēls)
3.4Hidrauliski saistītu kārtu testēšana
3.4.01Hidrauliski saistītu kārtu urbšana (d = 100 mm)-
3.4.02Hidrauliski saistītu kārtu urbšana (d = 150 mm)-
3.4.03Ar hidrauliskajām saistvielām saistītu urbto paraugu sagatavošana un spiedes stiprībaLVS EN 13286-41:2022A
4Betona un betona izstrādājumu testēšana
4.1Svaiga betona testēšana
4.1.01Betona paraugu ņemšana LVS EN 12350-1:2019A
4.1.02Konusa nosēdumsLVS EN 12350-2:2019A
4.1.03BlīvumsLVS EN 12350-6:2019A
4.1.04Gaisa satursLVS EN 12350-7:2019A
4.2Sacietējuša betona testēšana
4.2.01Parauga izmēriLVS EN 12390-1:2019A
4.2.02Paraugu sagatavošana un sacietināšanaLVS EN 12390-2:2019A
4.2.03Spiedes stiprība 150 mm kubiLVS EN 12390-3:2019A
4.2.04Spiedes stiprība 100 mm kubiLVS EN 12390-3:2020A
4.2.05BlīvumsLVS EN 12390-7:2019A
4.2.06Salizturība (150 mm kubi), 4 paraugiLVS CEN/TS 12390-9:2017 5.p. (56 cikli)
4.2.07Salizturība (100 mm kubi), 4 paraugiLVS CEN/TS 12390-9:2017 6.p. (56 cikli)
4.2.08Salizturība (100 mm kubi)LVS 156-1:2017 A. pielikums 1. metode, 2. metode
4.2.09Salizturība (150 mm kubi)LVS 156-1:2017 A. pielikums 1. metode, 2. metode
4.2.10Lieces stiprībaLVS EN 12390-5:2019
4.2.11Stiepes stiprība ar skaldes paņēmienuLVS EN 12390-6:2019
4.3Betona seguma bloku testēšana
4.3.1Betona seguma bloku paraugu ņemšanaLVS EN 1338 B.2 pielikums
4.3.2Betona seguma bloku izmēri, 8 paraugiLVS EN 1338 C pielikums
4.3.3Betona seguma bloku salumkusumizturība, 3 paraugiLVS EN 1338 D pielikums
(28 cikli)
4.3.4Betona seguma bloku kopējā ūdens absorbcija, 3 paraugiLVS EN 1338 E pielikums
4.3.5Betona seguma bloku šķeļamības stiprība, 8 paraugiLVS EN 1338 F pielikums
4.4Betona seguma plātņu testēšana
4.4.1Betona seguma plātņu paraugu ņemšanaLVS EN 1339 B.2 pielikums
4.4.2Betona seguma plātņu izmēri, 8 paraugiLVS EN 1339 C pielikums
4.4.3Betona seguma plātņu salumkusumizturība, 3 paraugiLVS EN 1339 D pielikums
(28 cikli)
4.4.4Betona seguma plātņu kopējā ūdens absorbcija, 3 paraugiLVS EN 1339 E pielikums
4.4.5Betona seguma plātņu lieces stiprība, 8 paraugi*LVS EN 1339 F pielikums
4.5Betona apmales bloku testēšana
4.5.1Betona ceļu apmales bloku paraugu ņemšanaLVS EN 1340 B.2 pielikums
4.5.2Betona ietvju apmales bloku paraugu ņemšanaLVS EN 1340 B.2 pielikums
4.5.3Betona ceļu apmales bloku izmēri, 8 paraugiLVS EN 1340 C pielikums
4.5.4Betona ielu apmales bloku izmēri, 8 paraugiLVS EN 1340 C pielikums
4.5.5Betona apmales bloku salumkusumizturība, 3 paraugiLVS EN 1340 D pielikums
(28 cikli)
4.5.6Betona apmales bloku kopējā ūdens absorbcija, 3 paraugiLVS EN 1340 E pielikums
4.5.7Betona ceļu apmales bloku lieces stiprība*, 8 paraugiLVS EN 1340 F pielikums
4.5.8Betona ietvju apmales bloku lieces stiprība*, 8 paraugiLVS EN 1340 F pielikums
5Citi uzmērījumi un pakalpojumi
5.1.01Seguma virsmas makrotekstūras dziļuma mērīšana, izmantojot tilpuma laukuma metodiLVS EN 13036-1:2012
5.1.02Virsmas apstrādes defektu vizuālā novērtēšanaLVS EN 12272-2:2004
5.1.03Testēšanas rezultātu analīze, konsultācijas
5.1.04Izbraukumi uz objektu >100km viens virziens
5.1.05Izbraukumi uz objektu <100km viens virziens
5.1.06Dīkstāve
5.1.07Testēšanas dokumentācijas noformēšana un nosūtīšana elektroniskā formātā (e-paraksts)
5.1.08Testēšanas dokumentācijas noformēšana papīra formātā un nosūtīšana pa pastu